Ajankohtaista

Tie­dot­teet & SOME

Ajankohtaista

KOTARAn ensimetrit 

Niin se aika vain kuluu. KOTA­RAn puo­li­vuo­tis syn­ty­mä­päi­vä meni työn tou­hus­sa huo­maa­mat­ta ohi. KOTARA on tuot­ta­nut toi­min­tan­sa aika­na asiak­kail­leen työn­joh­ta­jan, vas­taa­van työn­joh­ta­jan, val­vo­jan, pro­jek­ti­pääl­li­kön ja

Lue lisää » 

Rakennuskonsultointia tarjolla 

Raken­nus­kon­sul­toin­tia toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­seen ja hal­lien raken­ta­mi­seen Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA tar­jo­aa asian­tun­te­muk­sen­sa ja ammat­ti­tai­ton­sa hal­li­mais­ten toi­mi­ti­lo­jen, teol­­­li­­­suus- ja tuo­tan­to­ti­lo­jen raken­ta­mi­seen Pir­kan­maal­la, Kan­­­ta-Hämees­­­sä ja Sata­kun­nas­sa. Raken­nus­kon­sul­toin­ti rää­tä­löi­dään yksi­löl­li­ses­ti yrityksen

Lue lisää » 

Hallirakentamisen ammattilaiset 

Raken­nam­me teol­li­suus­hal­lit, varas­to­hal­lit ja tuo­tan­to­hal­lit yri­tyk­se­si tar­pei­siin Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA Oy on eri­kois­tu­nut toi­mi­ti­lo­jen, kuten teol­li­suus­hal­lien, varas­to­hal­lien, tuo­tan­to­ti­lo­jen ja mui­den hal­lien raken­ta­mi­seen. Suun­nit­te­lem­me ja raken­nam­me erilaiset

Lue lisää » 

Some

1 kuu­kausi sitten 

Rakennuspalvelu KOTARA
Hie­noa kuu­lua suo­ma­lais­ten yri­tys­ten jouk­koon! Kii­tos heil­le, jot­ka ovat suo­neet meil­le tämän mah­dol­li­suu­den olla juu­ri suo­ma­lai­nen yri­tys.Hyvää itse­näi­syys­päi­vää kai­kil­le! 🇫🇮#suo­mi #suomi103 #kota­ra #itsenäisyyspäivä2020 Näy­tä lisääNäy­tä vähemmän
Näy­tä Facebookissa

2 kuu­kaut­ta sitten 

Rakennuspalvelu KOTARA
Toteu­tim­me pal­ve­lu­ta­lon tila­muu­tok­sia asiak­kaan toi­vei­den mukaan. Ura­kal­la oli kireä aika­tau­lu, jot­ta asia­kas sai tilat nopeas­ti takai­sin käyt­töön­sä. Ensim­mäi­set kak­si kuvaa ovat remon­tin jäl­keen.Mikä tär­kein­tä, oli asia­kas tyy­ty­väi­nen koko­nai­suu­teen.#tila­muu­tos #remon­toin­ti #kota­ra Näy­tä lisääNäy­tä vähemmän
Näy­tä Facebookissa

5 kuu­kaut­ta sitten 

Rakennuspalvelu KOTARA
KOTARA kokoon­tuu. “Tur­ku on hie­no kesä­kau­pun­ki”, tokai­si Tai­nio sie­mais­tes­saan palan Auraa. #joki­lai­va Näy­tä lisääNäy­tä vähemmän
Näy­tä Facebookissa

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le Helpotkotisivut.fi