Työnjohtopalvelut

Työmaan tehokkuuden ja turvallisuuden puolesta

Suuret rakennusurakat sisältävät suunnittelua, toteutusta, valvontaa ja osaavan työnjohdon, jotta urakka pysyy aikataulussa ja lopputulos vastaa toivottuja laatuvaatimuksia. Tarjoamme kattavat ja asiantuntevat työnjohtopalvelut mm. rakennusliikkeiden sekä muiden rakennushankkeisiin ryhtyvien projekteihin.  

Ammattitaitoinen ja luotettava työnjohtomme huolehtii, että työmaatoiminnot etenevät suunnitelmien mukaisesti saumattomana kokonaisuutena. Näin työmaakustannukset pysyvät hallinnassa ja laatu korkeana.

Palvelemme Pirkanmaan alueella. Ota rohkeasti yhteyttä – olemme mielellämme mukana jo suunnittelusta alkaen. 

Työnjohtamisen sisältöjä

Vastaamme tarpeen mukaan kaikista työnjohdon perustehtävistä ja velvoitteista.

Työmaatoimintojen
aikataulutus

Töiden
yhteensovittaminen

Tilaajalle kuuluvat
työmaahankinnat

Urakoitsijoiden tai
työntekijöiden ohjaus

Henkilöstöjohtaminen

Ammattitaitoinen työnjohto hallitsee myös henkilöstöjohtamisen 

Rakennustyömailla henkilöstöjohtaminen on olennainen osa työnjohtoa. Asianmukaisesti hoidettu työturvallisuus, työvaiheiden tehostaminen ja positiivinen ilmapiiri ovat asioita, joilla yhdessä saavutetaan parempia tuloksia.  

Meillä on valmiuksia ja rakentavaa otetta ratkoa mahdolliset ongelmatilanteet työmailla. Huomioimme työnjohdossa aina eri ammattilaisten osaamisalat ja työntekijöiden henkilökemiat. Henkilöstön hyvinvointi yhdistettynä asianmukaisesti noudatettuihin turvallisuusstandardeihin ja työvaiheiden tehokkuuden suunnitteluun, takaavat kustannustehokkaan ja onnistuneen lopputuloksen. 

Sujuvat työnjohtopalvelut KOTARAlta

Ota yhteyttä, kun kaipaat selkeää vastuunjakoa ja valvontaa rakennusprojekteihin.