Contractor's desk and engineering team. There are blueprints, hard hats and various accessories.

Rakennuskonsultointia tarjolla

Raken­nus­kon­sul­toin­tia toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­seen ja hal­lien rakentamiseen

Raken­nus­pal­ve­lu KOTARA tar­jo­aa asian­tun­te­muk­sen­sa ja ammat­ti­tai­ton­sa hal­li­mais­ten toi­mi­ti­lo­jen, teol­li­suus- ja tuo­tan­to­ti­lo­jen raken­ta­mi­seen Pir­kan­maal­la, Kan­ta-Hämees­sä ja Sata­kun­nas­sa. Raken­nus­kon­sul­toin­ti rää­tä­löi­dään yksi­löl­li­ses­ti yri­tyk­sen tar­pei­ta vas­taa­vak­si pal­ve­luk­si. Autam­me mie­lel­läm­me niin toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mi­sen suun­nit­te­lus­sa, val­mis­te­lus­sa, ura­koin­nis­sa kuin läpiviennissäkin.

Kotisivut yritykselle Helpotkotisivut.fi