Projektinjohtopalveluiden kokonaisvaltaisuus on selkeä kilpailuetumme 

Rakennusprojektien yksi tärkeimmistä osa-alueista on tehokas projektinhallinta. Projektin toteuttaminen suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti ovat kustannustehokkuuden saavuttamiseksi erittäin tärkeää. Mitä kokonaisvaltaisemmin rakennusprojektit toteutetaan osaavan projektinjohdon avulla, sen tehokkaampia projektit myös ovat kaikilta osa-alueiltaan. 

Rakennuspalvelu KOTARA Oy tarjoaa projekteissa tarvittavaa luotettavaa projektinjohtoa ja työnjohdon palveluita niin uudis- kuin korjausrakentamiseen. Toteutamme kattavasti erilaisia rakennushankkeita, kuten halli- ja toimitilaprojekteja, joissa varmistamme töiden sujuvan etenemisen kokonaisuudessaan – aikataulut ja budjetin huomioiden. Haluamme, että asiakkaillamme on mahdollisuus hyödyntää laajaa kokemustamme ja asiantuntemustamme kaikissa projektin vaiheissa, aina suunnitteluttamisesta lopputöihin asti.  

Ongelmanratkaisussa asiakaslähtöinen ajatusmalli ja avoin kommunikointi ovat avainasemassa

Rakennusprojekteissa tulee aina eteen yllätyksiä. Hyvällä projektinhallinnalla yllätykset saadaan hoidettua ilman, että itse urakka kärsii. Meillä on useiden vuosien kokemus ja hyvä tietotaito erilaisista projekteista, niissä sattuneissa yllätyksistä ja niiden ratkomisesta. Ajatusmallimme on aina asiakaslähtöinen ja ongelmanratkaisukeskeinen. Toimintamme perustuu luotettavuuteen ja rehellisyyteen, ja siitä olemmekin saaneet usein kiitosta projektien päätyttyä. Emme sievistele asioita, vaan puhumme niistä niiden oikeilla nimillä siten, että asiakkaammekin ne varmasti ymmärtävät. Ikävät asiat tai mahdolliset vastoinkäymiset saadaan hoidettua kunnialla loppuun avointa ja rehellistä viestintää asiakkaan kanssa käyden.  

Hoidamme päätoteuttajan tehtävät ja velvoitteet puolestasi, tarjoten samalla joustavuutta. Kilpailutamme urakat puolestasi ja hankkimamme urakoitsijat työskentelevät suoraan sinulle sopimussuhteessa. Tällä tavoin jää pois alihankintaketjun katteet ja kulut, mikä mahdollistaa tehokkaan ja kustannustehokkaan yhteistyön. Toimintamme ei kompastu suuren organisaation kiemuroihin, vaan pystymme toimimaan ketterästi ja joustavasti erilaisissa tilanteissa.  

Aikatauluista kiinni pitäminen ja selkeä vastuunjako on onnistuneen projektin edellytys 

Tehokas projektinhallinta vaatii hyvää suunnittelua, sujuvaa yhteistyötä ja resurssien tehokasta käyttöä. Projektinjohtourakoinnissa ja työnjohtopalveluissa ovat avainasemassa selkeä vastuunjako sekä työvaiheaikataulujen laatiminen ja niiden tarkka noudattaminen.  

Aikataulun laadinta edellyttää tiivistä yhteistyötä eri osapuolten välillä, kuten suunnittelijoiden, käyttäjien, rakennuttajien ja urakoitsijoiden kesken. Työvaiheiden selkeä määrittely ja aikataulun realistisuus ovat keskeisiä tekijöitä onnistuneen projektin varmistamisessa. Kun aikataulu on laadittu, sen noudattaminen on välttämätöntä, jotta vältyttäisiin viivästyksiltä ja resurssien tehottomalta käytöltä. 

Huolehdimme, että mahdolliset poikkeamat aikataulusta tunnistetaan ajoissa ja niihin on puututtava välittömästi. Nopea reagointi poikkeamiin auttaa minimoimaan niiden vaikutukset ja pitää projektin hallinnassa. Tällaisissa tapauksissa osapuolten välinen avoin kommunikaatio on korvaamaton, jotta kaikki projektin sidosryhmät ovat tietoisia muutoksista ja voivat reagoida niihin asianmukaisesti. 

Projektin sujuva eteneminen edellyttää myös selkeää vastuunjakoa ja eri tahojen osallistamista tarpeen mukaan. Kattava ja avoin yhteistyö yhteistyökumppaniemme välillä varmistaa, että kaikki näkökulmat otetaan huomioon, ja mahdollisiin ongelmiin voidaan löytää kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Tämä lisää projektin joustavuutta, vähentää riskejä ja lisää kustannustehokkuutta. Näiden käytäntöjen avulla varmistetaan projektin tehokas ja onnistunut toteutus. 

Lue lisää mitä projektinjohtopalvelumme ja työnjohtopalvelumme sisältävät. Ota yhteyttä, niin katsotaan kuinka voimme auttaa teitä projektissanne!